Tiểu từ: N이/가

- Sử dụng 이/가 sau danh từ nhằm chỉ rõ danh từ đó là chủ ngữ trong câu, với danh từ kết thúc bằng nguyên âm sử dụng 가 danh từ kết thúc là phụ âm sử dụng 이 - 이/가 còn có tác dụng nhấn mạnh danh từ đứng trước nó - Sử dụng 이/가 sau chủ ngữ khi nó xuất hiện lần đầu tiên trong đoạn hội thoại, một đoạn văn, một chủ đề mói trong cuộc nói chuyện

Chủ yếu DT이/가 thường đi kèm với các cấu trúc sau:

1) DT이/가 + 있다/없다 

 VD: 

 수업안에 학생들이 있어요. Trong lớp thì có những học sinh 

우리 집에 강아지가 없어요. Ở nhà tôi không có con cún. 

돈이 없어요. Tôi không có tiền. 

 

Qua 3 VD trên ta có thể thấy 이/가 được dùng trước 있다/없다 

 

2)DT(이/가) + ĐT/TT 

 

VD: 

 

제 친구가 공부하고 있어요. Bạn tôi đang học. 

제 동생이 너무 예뻐요. Em tôi rất xinh. 

 

Ở 3 VD có thể nhận thấy 이/가 đứng sau chủ ngữ mà sau đó là tính từ hoặc động từ. 

 

*N이/가 + 아니다 

 

VD: 

 

저는 학생이 아닙니다. Tôi không phải là học sinh. 

로빈씨는 제 친구가 아니에요. Robin không phải là bạn tôi. 

 

2 VD cuối cho ta thấy 이/가 đứng trước dạng phủ định của danh từ(아니다) 

 

Lưu ý: 

 

- Khi ghép: 

저 + 가 ===> 제가(tôi) 

누구 +가 ===> 누가(ai) 

 

- Để ghép 이/가 "đúng chỗ" các bạn phải xác định được danh từ, động từ và tính từ trong câu chính xác. 

-Khi học chúng ta sẽ được học "văn viết" và khi giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày thì dùng "văn nói". Khi nói thì có thể lược bớt 이/가. 

- Sau 이/가 luôn cách ra. 

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi