Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)

Viết theo từ vựng (Ngẫu nhiên)

10. 뛰다

12. 밉다

20. 평영

23. 찬물

29. 복토

Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi