Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

날씨가 맑다,흐리다

혹시 모르니까

구리

까지

용접면

걸레

누비밖기불량

방을 예약하다

상장하다

다용도실

하느님

여물통

지루하다

열대

그렇게

주일, 일주일

살피다

타이어를바꾸다

촉진제

요새

산전후 휴가

밥솥

부작용

구축

스페어빠짐

젓가락

지붕의기와

출자 지분 가치

배웅하다

고소를 기각하다

신세대

인화지

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi