Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

수도회

심처리

당신을 고소하겠다

저절로

스트레칭

업무 내용

파이프 렌치

흑사병

그냥

오늘오후

버스터미널

마라톤선수

부럽다

미끄러지다

농축산업

수탁시간

연극을 보다

약속에 늦다

염색 약

하의프레스(레거)

쇄빙선

기타 재해

호앙씨는 베트남 사람입니다

다녀오겠습니다

인도교

화물차

정맥

기몽

자원재생공사법

선루프

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi