Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

수중 펌프

주근깨

법안

새치기

당신의

폭발

시험을 보다

이어달리기

쇼핑을 하다

공격하다

일급

단장하다

양옥

세면기

건조하다

탄원서

지퍼

분업

관심 - 무관심

저기는 커피숍입니다

가구 제작

살쾡이

선발

절반

메우다

아기 침대

특보

통나무배

인력

신교

완성하다

혼담

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi