Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

법안

가구 제작

혼담

분업

세면기

특보

수중 펌프

이어달리기

메우다

쇼핑을 하다

일급

절반

아기 침대

지퍼

시험을 보다

공격하다

당신의

건조하다

살쾡이

인력

주근깨

선발

새치기

관심 - 무관심

탄원서

신교

완성하다

통나무배

단장하다

폭발

양옥

저기는 커피숍입니다

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi