Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

열대

촉진제

밥솥

다용도실

용접면

지루하다

타이어를바꾸다

구축

여물통

고소를 기각하다

배웅하다

젓가락

걸레

살피다

까지

출자 지분 가치

주일, 일주일

신세대

지붕의기와

날씨가 맑다,흐리다

요새

누비밖기불량

인화지

부작용

혹시 모르니까

그렇게

스페어빠짐

산전후 휴가

상장하다

구리

하느님

방을 예약하다

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi