Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

해적

선착장

안으로 들어가다

초급

물수하다

소뇌

인삼 마스크팩

상담을 받다

성명(=이름)

하이라이터

코뿔소

고발

충분하다

골짜기

사업장 변경

말기다

둥근톱사용시

회의하다

과일샐러드

스쿠이바늘

과거 -미래

실례하다

김장을하다

쟁반

에스컬레이터

알리다

크리스탈

춥다

뼈 석회화

인츠

날씨가 따뜻해서 봄을 좋아해요

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi