Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

단장하다

분업

이어달리기

아기 침대

저기는 커피숍입니다

메우다

절반

당신의

지퍼

일급

양옥

완성하다

공격하다

탄원서

건조하다

특보

세면기

폭발

수중 펌프

법안

통나무배

신교

혼담

선발

주근깨

새치기

시험을 보다

쇼핑을 하다

가구 제작

관심 - 무관심

살쾡이

인력

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi