Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

물레방아

카약선수

소독약

스페이스다이사

시리심

음게,전음역

계좌

후면

약을짓다

지갑

정신박약아

출력하다, 프린트하다

양판점

카디간넥

선수권

담당자

전선

여권 검사대

신동

나비넥타이

와싱

나폴레옹칼라

경조 휴가

미스트

로열티

우편물 트럭

한가운 데 좌석

민간인

셔츠소매

놀이 공원

정오

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi