Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

giẻ lau, giẻ lau nhà

lên sàn

vì vậy, như thế

tiến chân, tiến đưa

thay lốp xe

mũ bảo hiểm hàn xì

một tuần

giấy phóng ảnh

đồng

tác dụng phụ

đôi đũa

buồn, chán ngắt

nhiệt đới

thế hệ mới

nghỉ trước và sau sinh

pháo đài

kiểm tra, quan sát

từ chối thưa kiện , bác đơn

ngói lợp

đến

phòng tiện ích

Máng ăn ( Cho vật nuôi)

thời tiết nắng,âm nu

nồi cơm

xây dựng

Quên ko để thừa ra

giá trị phần góp vốn

đặt phòng trước

Lỗi đường trần

đức chúa trời

chất xúc tác

có lẽ không biết

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi