Làm quen - 시간 : Thời gian

- Trong tiếng Hàn chúng ta sử dụng số Thuần Hàn để đọc giờ, số Hán Hàn để đọc phút, khi muốn miêu tả vào khoảng thời gian nào chúng ta gắn tiểu từ 에 vào sau từ chỉ thời gian. - Cũng như chuẩn quốc tế, buổi sáng 오전 trước 12h trưa, buổi chiểu 오후 hay được hiểu là giờ sáng và giờ chiều. Đơn vị thời gian được chia nhỏ thành 새벽 sáng sớm; 아침sáng, 점심trưa,저녁 buổi tối,밤đêm

 

Làm quen - 시간 : Thời gian

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi