Ngữ pháp A / V + 지 않다: không

Cú pháp này tương đương với không ~ . Động từ này được sử dụng để phủ định động từ hoặc tính từ gắn liền với nó.

Bảng ví dụ:

Hàn Quốc Việt Ghi chú
우리 집 은 넓지 않습니다. Nhà tôi không lớn. Khai báo chính thức
저는 키 가 크지 않습니다. Tôi không cao. Khai báo chính thức
이 가방 은 비싸지 않아요. Túi này không tốn kém. Hình thức không chính thức lịch sự
김치 는 맵지 않아. Kimchi không cay. Hình thức thấp
이 가방 은 무겁지 않아요. Hành lý này không nặng. Hình thức không chính thức lịch sự
어제 는 날씨 가 맑지 않았어요. Hôm qua trời không nắng. Hình thức không chính thức lịch sự
내일은 비가 오지 않을 거예요. Nó sẽ không mưa vào ngày mai. Hình thức không chính thức lịch sự
한국어 는 어렵지 않아. Hàn Quốc không phải là khó khăn. Hình thức thấp
내 동생 은 오지 않았어요. Em gái tôi đã không đến. Hình thức không chính thức lịch sự
난 피곤 하지 않아. Tôi không mệt. Hình thức thấp

- có thể sử dụng 지 않다 trong câu trần thuận, nghi vấn không thể sử dụng ở câu cảm thán, mệnh lệnh

- Cũng giống như 안+A/V đối với đuôi câu 하다 chỉ việc thay thế trực tiếp 지 않다 vào thay thế 하다. Nhưng đối với 좋아하다, 싫어하다 là 2 trường hợp không thuộc dạng N 하다 nên khi chuyển sang phủ định sẽ được viết như sau: 좋아하지 않다, 싫어하지 않다

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi