Tiểu từ N에서: ở, tại

N에서 được gắn vào sau danh từ chỉ nơi chốn, địa điểm diễn ra hành động hoặc nơi xuất phát của hành động tương đương với nghĩa tiếng Việt “ở, tại”

Ví dụ: 

백화에서 쇼핑해요 Mua sắm tại bách hóa

 

도서관에서 공부해요 Học ở thư viện

 

우체국에서 편지를 보내요 Gửi thư ở bưu điện

 

커피숍에서 커피를 마셔요 Uống Cafe ở quán cafe

 

Tìm hiểu thêm:

- Có thể sử dụng 에 và 에서 với động từ 살다 đều nói đến đang sống tại đâu đó, chỉ có một chút xíu về mặt nhấn mạnh khi sử dụng에서

저는 서울에 살아요 – Chỉ ra đang sống hoặc tồn tại ở Seoul

저는 서울에서 살아요 –Nhấn mạnh hành động sống ở Seoul

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi