Các nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Hàn

Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về các nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Hàn đề làm nền tảng tốt cho các bài học sau này.

Tiếng Hàn bao gồm 10 nguyên âm và 14 phụ âm (không kể những nguyên âm và phụ âm kép).

Các nguyên âmCác nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Hàn

Các phụ âm : Các nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Hàn

Cũng như các ngôn ngữ khác, âm tiết tiếng Hàn được tạo nên bởi sự kết hợp giữa các nguyên âm và phụ âm và được viết theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.

Ví dụ:

Các nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Hàn

Xem thêm:

1. Các nguyên âm kép và các phụ âm kép

2. Phụ âm cuối (phụ âm và nhóm phụ âm)

3. Các tiểu từ

4. Cách diễn đạt kính trọng

5. Cách nói khẳng định và phủ định

6. Thời của động từ

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi