Phụ âm cuối (phụ âm và nhóm phụ âm) trong tiếng Hàn

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về Phụ âm cuối (phụ âm và nhóm phụ âm) trong tiếng Hàn - Học tiếng KOREA

 

Trong tiếng Hàn, các phụ âm thường đứng đầu hoặc cuối một âm tiết.

Tiếng Hàn có 19 phụ âm, bao gồm cả các phụ âm kép và tất cả đều có thể đứng trước một nguyên âm.

Tuy nhiên chỉ có 16 phụ âm, trừ các phụ âm , , là có thể đứng sau phụ âm trong một âm tiết.

Các phụ âm đứng cuối một âm tiết được gọi là “phụ âm cuối” (hay còn gọi là patchim).

Chỉ có 7 phụ âm đơn có thể đóng vai trò phụ âm cuối. Đó là , , , , , , .

 

Tham khảo:

1. Các nguyên âm và phụ âm

2. Các nguyên âm kép và các phụ âm kép

3. Các tiểu từ

4. Cách diễn đạt kính trọng

5. Cách nói khẳng định và phủ định

6. Thời của động từ

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi