Tìm hiểu về Tiếng Hàn

Trước khi bắt đầu học Tiếng Hàn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc của Tiếng Hàn, Các nguyên âm và phụ âm.. Cũng như các ngôn ngữ khác,Tiếng Hàn được viết theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.

I. TIẾNG HÀN CĂN BẢN

Tìm hiểu về Tiếng Hàn - Học tiếng KOREA

Tiếng Hàn hay còn gọi là Hangeul, đó là tên gọi của ngôn ngữ Hàn Quốc.

Hangeul được vua Sejong (Thế Tông), vị vua thứ tư của triều đại Joseon tạo ra vào năm 1443.

Hangeul bao gồm 10 nguyên âm và 14 phụ âm (không kể những nguyên âm và phụ âm kép).

Cũng như các ngôn ngữ khác, âm tiết tiếng Hàn được tạo nên bởi sự kết hợp giữa các nguyên âm và phụ âm và được viết theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.

Sơ qua về nguồn gốc Tiếng Hàn vậy thôi, giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ tiếng Hàn nhé:

1. Các nguyên âm và phụ âm

2. Các nguyên âm kép và các phụ âm kép

3. Phụ âm cuối (phụ âm và nhóm phụ âm)

4. Các tiểu từ

5. Cách diễn đạt kính trọng

6. Cách nói khẳng định và phủ định

7. Thời của động từ

8. Học bảng chữ cái tiếng Hàn

9. Học làm quen với Số trong tiếng Hàn

10. THỨ - NGÀY - THÁNG trong tiếng Hàn

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi